สถานที่ท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการปั่นม่วนใจ๋

โคคูณฟาร์ม

โคคูณฟาร์มคือฟาร์มหม่อนไหม แหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ผ้าไหมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าไหมไทย สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวยอง พบกับกิจกรรมมากมาย​ จากหลายโซน 1)โซนวัฒนธรรม​ เรียนรู้แหล่งที่มาและกระบวนการผลิตผ้าไหมไทย​ อย่างครบวงจร​ ได้ประสบการณ์​จากการลงมือทำ​ Workshop​ งานหัตถกรรมผ้าไหมทอมือด้วยตัวเอง 2)โซนเกษตร​อินทรีย์​ เพลิดเพลินกับแปลงผักสด​ โดม​ 12​ เหลี่ยม​ ปลูกดอกไม้และพืช​กินได้​ และชมความน่ารักของสัตว์ในฟาร์ม​อย่างใกล้ชิด 3)โซนร้านอาหารและเครื่องดื่ม​…

Read more
โคคูณฟาร์ม
วัดป่าตาล

วัดป่าตาล

วัดป่าตาล เริ่มสร้างขึ้นในคราวที่ชนพม่าไตยยองได้อพยพมาจากเมืองสิบสองปันนาในปี พ.ศ.2348        และมีจุดเด่นคือ มีการวาดภาพจิตกรรมแบบ 3 มิติ บนผนังอาคารอเนกประสงค์ของวัด เพื่อเป็นจุดถ่ายรูปเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยว และศึกษาวิถีชีวิตของชาวยองบ้านป่าตาลในอดีตโดยภาพวาดจิตกรรมแบบ 3 มิติ เป็นภาพวาดที่สื่อถึงวิถีชีวิตของชาวยองบ้านป่าตาล ที่มีภาพการทำเกษตรกรรม ภาพตลาดยองโบราณ ให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยววัดได้ถ่ายรูปและเช็คอิน นอกจากนี้วัดป่าตาล…

Read more

บ้านจ๊างนัก

ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528โดยสล่าเพชร วิริยะซึ่งได้รวบรวมเพื่อนฝูง ตลอดจนลูกศิษย์ลูกหา ช่างแกะสลักฝีมือดีและมีความรักในศิลปะการแกะสลัก ไม้แบบล้านนามารวมตัวกันจัดตั้ง กลุ่มแกะสลักขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2531 คุณลุงประยูร จรรยาวงศ์ (2458) คอลัมน์นิสต์ชื่อดังแห่งหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐในขณะนั้น ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน พร้อมกับตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านจ๊างนัก” อันหมายถึงบ้านที่มีช้าง เยอะแยะมากมายบ้านจ๊างนักเป็นสถานที่นำเสนอผลงานหลากหลายของศิลปิน และกลุ่มช่างฝีมือพื้นบ้านแห่งล้านนาไทย โดยได้ถ่ายทอดสร้างสรรค์จากจินตนาการที่งดงามลงการแกะสลักไม้รูปช้างในหลากหลายท่วงท่าและอิริยาบถ ดังนั้นบ้านจ๊างนักเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุ้มค่าต่อการเดินทาง…

Read more
บ้านจ๊างนัก
ร่มบ่อสร้าง

ร่มบ่อสร้าง

หมู่บ้านทำร่มบ่อสร้าง เป็นหมู่บ้านทำร่มจากวัสดุธรรมชาติและเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของหมู่บ้าน นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางชมการทำร่ม ซึ่งส่วนมากจะทำกันใต้ถุนบ้านแล้วนำออกมาวางเรียงรายเต็มกลางลานบ้าน เพื่อผึ่งแดดให้แห้ง ทำให้แลดูสวยงามด้วยสีสันและลวดลายบนร่มนั้นสะดุดตาผู้พบเห็น ร่มที่ผลิตในหมู่บ้านมี 3 ชนิดด้วยกันคือ ร่มที่ทำด้วยผ้าแพร ผ้าฝ้าย และกระดาษสา ซึ่งแต่ละชนิดมีวิธีทำอย่างเดียวกัน หากนักท่องเที่ยวประสงค์จะชมขั้นตอนการผลิต เจ้าของบ้านก็จะอธิบายการทำกระดาษสาไปจนถึงวาดลวดลายบนร่มให้ชม ทั้งนี้ เพราะการทำกระดาษสายังใช้กรรมวิธีแก่าแก่น่าสนใจมาก โดยใช้วิธีง่ายๆ…

Read more

๙ ก้าว ฟาร์ม

๙ก้าวฟาร์ม เป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงศ์จักรี  ๙ก้าวฟาร์ม ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านพิงกันลองสเตย์ รีสอร์ต หมู่ 6 ตำบล ห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่…

Read more
๙ ก้าว ฟาร์ม
บ้านพิงกัน ลองสเตย์

บ้านพิงกัน ลองสเตย์

บริษัท เชียงใหม่เวลเนสเรสซิเดนซ์จำกัด ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของคนในวัยเกษียณ 3 คน ที่มีความเห็นตรงกันว่า ในสังคมปัจจุบันผู้ที่อยู่ในวัยสูงอายุหลังเกษียณ มักจะอยู่อย่างโดดเดี่ยว ขาดการดูแลอย่างใกล้ชิดจากลูกหลาน ที่ต่างก็มีภารกิจหน้าที่การงาน แต่ผู้สูงอายุเหล่านั้นเองส่วนใหญ่ก็ยังมีสุขภาพที่แข็งแร็งยังอยู่ดูแลตัวเองได้โดยยังไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลาน ดังนั้นหากมีสถานที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุที่ยังแข็งแรง ได้อยู่ร่วมกัน มีการอำนวยความสะดวกที่ดี สะอาด และสวยงาม พร้อมระบบบริการที่ครบวงจร ก็จะช่วยให้ ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขและมีอายุยืนนานได้…

Read more

Ontai Farm

ออนใต้ฟาร์ม ตั้งอยู่ในชุมชนเชิงนิเวศน์ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่ ออนใต้ฟาร์มเป๋นแบร์นของทีมหนุ่มสาวเกษตรกรไทย รุ่นใหม่ จากรั้วมอชอ เราตั้งใจ๋ทำหื้อเป้นฟาร์มปลูกพืชผัก ตี้ปลอดสารพิษ ( ออแกนิกส์ฟาร์ม ) เราอยากนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้เรียนและทำงาน มาพัฒนาและมอบผลิตผลการเกษตรคุณภาพดีๆให้กับผู้บริโภค ภายในฟาร์มมี หลากหลายแผนก จากพืช ผัก ปลอดสาร…

Read more
Ontai Farm
น้ำพุร้อนสันกำแพง

น้ำพุร้อนสันกำแพง

น้ำพุร้อนสันกำแพง เกิดจากความร้อนใต้พื้นโลกที่ทำให้ธารน้ำใต้ดินมีอุณหภูมิสูงถึงจุดเดือด และสร้างแรงดันให้พวยพุ่งขึ้นมาเป็นน้ำพุเหนือพื้นดิน โดยได้มีการร่วมทุนกันระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสันกำแพง เพื่อพัฒนาพื้นที่ของน้ำพุร้อนให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวขึ้นในปีพ.ศ. 2527 โดยมีทั้งพื้นที่ของบ้านพัก ธารน้ำแร่ บ่อน้ำพุร้อนหลากหลายขนาด รวมถึงโซนนั่งพักผ่อนและจุดจำหน่ายของที่ระลึก การนั่งแช่น้ำร้อนไป มองความสวยงามที่ธรรมชาติ และมนุษย์ได้ร่วมมือสร้างสรรค์ไป ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่ชีวิตที่คุณไม่จำเป็นต้องบินไปไกลถึงเมืองปลาดิบ ดอกไม้สวยงามบานเต็มทั้งสนามหญ้า มีถนนเล็กๆ ให้นักท่องเที่ยวได้เดินลัดเลาะเที่ยวชมความงาม โดยเราสามารถใช้เส้นทางนี้ศึกษาธรรมชาติได้เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สนุกสนาน

Read more

ดัชฟาร์ม

ดัชฟาร์ม เกิดจากเจ้าของฟาร์มพาลูกไปเที่ยวสวนสัตว์บ่อย แต่ไม่ค่อยประทับใจนัก เพราะมีการกั้นเป็นคอก ๆ จึงไม่สามารถอยู่ใกล้ชิด และไม่สามารถสัมผัสด้วยมือกับความน่ารักของสัตว์เลี้ยงเหล่านั้น ได้จึงอยากให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวนั้น ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษและ ดัชฟาร์มมีส่วนผสมที่ลงตัวในความน่ารักของม้าแคระ แกะ และความสวยงามของกรีนกอล์ฟ ที่เราได้นำมารวมกันไว้ที่ดัชฟาร์มเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ให้กับครอบครัว พ่อแม่และเด็ก ๆ สามารถทำกิจกรรมสนุก ๆ ร่วมกันได้ ที่สำคัญยังสามารถสัมผัสสัตว์เลี้ยงทุกตัวได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้น…

Read more
ดัชฟาร์ม