โคคูณฟาร์มคือฟาร์มหม่อนไหม แหล่งท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ผ้าไหมไทย เรียนรู้วัฒนธรรมภูมิปัญญาผ้าไหมไทย สัมผัสวิถีวัฒนธรรมชาวยอง พบกับกิจกรรมมากมาย​ จากหลายโซน

1)โซนวัฒนธรรม​ เรียนรู้แหล่งที่มาและกระบวนการผลิตผ้าไหมไทย​ อย่างครบวงจร​ ได้ประสบการณ์​จากการลงมือทำ​ Workshop​ งานหัตถกรรมผ้าไหมทอมือด้วยตัวเอง

2)โซนเกษตร​อินทรีย์​ เพลิดเพลินกับแปลงผักสด​ โดม​ 12​ เหลี่ยม​ ปลูกดอกไม้และพืช​กินได้​ และชมความน่ารักของสัตว์ในฟาร์ม​อย่างใกล้ชิด

3)โซนร้านอาหารและเครื่องดื่ม​ ด้วย​ Concept “From​ farm to table”  ลิ้มลองอาหารสูตรเฉพาะของฟาร์ม​ ที่มีเอกลักษณ์​พร้อมวิวหลักล้านของนาบัวหลากหลายสายพันธุ์

การท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์​ ที่คุณจะประทับใจ แล้วพบกันที่​ โคคูนฟาร์ม