ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2528โดยสล่าเพชร วิริยะซึ่งได้รวบรวมเพื่อนฝูง ตลอดจนลูกศิษย์ลูกหา ช่างแกะสลักฝีมือดีและมีความรักในศิลปะการแกะสลัก ไม้แบบล้านนามารวมตัวกันจัดตั้ง กลุ่มแกะสลักขึ้นมาเมื่อปีพ.ศ.2531 คุณลุงประยูร จรรยาวงศ์ (2458) คอลัมน์นิสต์ชื่อดังแห่งหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐในขณะนั้น ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือน พร้อมกับตั้งชื่อบ้านว่า “บ้านจ๊างนัก” อันหมายถึงบ้านที่มีช้าง เยอะแยะมากมายบ้านจ๊างนักเป็นสถานที่นำเสนอผลงานหลากหลายของศิลปิน และกลุ่มช่างฝีมือพื้นบ้านแห่งล้านนาไทย โดยได้ถ่ายทอดสร้างสรรค์จากจินตนาการที่งดงามลงการแกะสลักไม้รูปช้างในหลากหลายท่วงท่าและอิริยาบถ ดังนั้นบ้านจ๊างนักเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่คุ้มค่าต่อการเดินทาง เพื่อไปชื่นชมความงาม ที่ศิลปินได้ถ่ายทอดลงสู่ลายไม้ ได้เหมือนจริงอย่างยิ่ง ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นเกิดจากความตั้งใจและความหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันอนุรักษ์งานศิลปะแขนงนี้