ออนใต้ฟาร์ม ตั้งอยู่ในชุมชนเชิงนิเวศน์ออนใต้ สันกำแพง เชียงใหม่

ออนใต้ฟาร์มเป๋นแบร์นของทีมหนุ่มสาวเกษตรกรไทย รุ่นใหม่ จากรั้วมอชอ เราตั้งใจ๋ทำหื้อเป้นฟาร์มปลูกพืชผัก ตี้ปลอดสารพิษ ( ออแกนิกส์ฟาร์ม ) เราอยากนำความรู้และประสบการณ์ ที่ได้เรียนและทำงาน มาพัฒนาและมอบผลิตผลการเกษตรคุณภาพดีๆให้กับผู้บริโภค ภายในฟาร์มมี หลากหลายแผนก จากพืช ผัก ปลอดสาร ซึ่งจะมีผลผลิตทั้ง ขายปลีกหน้าฟาร์มและขายส่ง รวมถึง ครัวออนใต้..เป๋นร้านอาหาร ซึ่งจะนำเอาผลผลิตในฟาร์มมาปรุงสดๆ ใหม่ๆหื้อกับลูกค้า รวมทั้ง มีร้านออนใต้ช๊อบ เป๋นตี้ขายผลิตภันท์จาก ภายในฟาร์มของเฮา และของปี้น้องชุมชนในพื้นที่ ทีมงานของเฮา จัดเตรียมสถานที่ไว้รองรับลูกค้า พร้อมหื้อบริการแล้วครับ